Reštauračné a závodné stravovanie


Kontakt

 

                                                          KONTAKT:      zodpovedný vedúci - Martin Gjabel

                                                                                Jedáleň Rogja

                                                         SÍDLO PREVÁDZKY:                                        

                                                                                Košická 2, 010 65 Žilina

                                                                                T.č.: 0903018374

                                                                                e-mail: rogja@centrum.sk

                                                                                IČO: 44172001

                                                                                DIČ: SK1049701631